Lördagsgrupp

Bästa lördagsryttare!


Höstterminens sista tillfälle är 9/12 och inför vårterminen 2024 gäller följande:


Du behåller Din plats genom att betala hela terminsavgiften senast 27/1 2024.

Ska du inte fortsätta rida hos oss meddelar du det snarast, dock senast 7/1 2024.

Vårterminen startar v 5, dvs 3/2 2024.

Eventuella förändringar i schemat meddelar jag i så god tid som jag kan.

 

Vårterminen består av 9 tillfällen med avslutning 8/6.

Följande lektionsdagar gäller för vårterminen:

3/2, 17/2, 2/3, 16/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5 och 8/6.

 

Terminsavgiften för lördagsryttare är 1710 kr.

Avgiften ska sättas in på Stall Bergstorps bankgiro 5628-6461 senast 27/1 2024, inte via swish!

Ange ryttarens namn samt ridtid.


OBSERVERA att det är olika konton till Stall Bergstorp (dit terminsavgiften ska betalas) och till Ryttarföreningen (dit medlemsavgiften ska betalas)!!


Medlemsavgiften för 2024 ska betalas till Stall Bergstorps Ryttarföreningbg 5630-2912

350 kr för ungdom och 430 kr för vuxen (från 18 år). Alla ryttare/privatelever som rider regelbundet SKA betala medlemsavgift. Medlemsavgiften ska givetvis vara betald innan terminsstarten. Tidigare medlemmar får en faktura i början av 2024. Kassören vädjar om att ni inte betalar in medlemsavgiften för 2024 förrän tidigast 1 januari 2024. Som meddelande/OCR anger du personnummer på den som medlemskapet avser.

 

Välkommen till en ny, rolig och spännande termin!

anna@stallbergstorp.se, 070-525 55 99

 

Igenridningsregler!


Vad gäller när jag inte kan vara med på min lektion?


Återbud ska lämnas så tidigt som möjligt och senast på riddagen kl 8.00 (en resa eller aktivitet har man oftast planerat lite i förväg, men ibland blir man sjuk utan större förvarning). Då har man möjlighet att ta igen sin missade lektion i en annan ridgrupp under terminen i mån av plats. Det är alltså ingen rättighet att rida igen.

Återbud som inkommer efter utsatt tid eller lektioner man bara uteblir från, får man INTE rida igen.


All igenridning skall ske samma termin. Det är endast återbud på terminens sista två veckor som man får ta igen på nästkommande termins fyra första veckor, i mån av plats.

Återbud lämnas till Anna på 070-525 55 99 via samtal eller sms.